Danish

NOWBASE er fælles hjemmeside for Nordisk Medicinalstatistisk Komité (NOMESKO) og Nordisk Socialstatistisk Komité (NOSOSKO).

Kontakt

Nomesco Nososco secretariat E: mail@nom-nos.dk T: +45 3268 5148

De to komitéer under Nordisk Ministerråd har til opgave at:

  • arbejde for at sundheds- og socialstatistik i de nordiske lande er sammenlignelig mellem landene
  • indsamle statistik på området
  • præsentere denne statistik og stille den bredt til rådighed.

Vi udgiver hvert år de to brede statistiske oversigter 'Health Statistics for the Nordic countries' og 'Social Protection in the Nordic Countries'. Disse kan findes til gratis download her på siden under 'Publications'. Her kan du også finde en lang række tematiserede publikationer. En del af vores tidligere publikationer er også tilgængelige på dansk, svensk eller norsk.

På hjemmesiden kan du også finde link vores database, som p.t. indeholder dele af vores data. Databasen er under løbende udvikling.

Desuden kan du finde navne og kontaktoplysninger på alle medlemmer i komiteerne.